Bli med i koret

Prøvesang i Uranienborg Vokalensemble består av en generell stemmeprøve, fremføring av en selvvalgt sang a cappella og prima vista melodi/rytme. Prøven ledes av dirigenten, med to sangere fra koret tilstede.

Du må kunne lese noter for å prøvesynge i Uranienborg Vokalensemble. Det er en fordel om du har korerfaring.

Du må ha fylt 20 år for å bli medlem i koret. Høyeste alder for opptak er 45 år. Det kan gis dispensasjon.

For å prøvesynge må du først fylle ut et prøvesangskjema.

Om å være sanger i Uranienborg Vokalensemble:

Uranienborg Vokalensemble er et utøvende ensemble med egne konsertproduksjoner. Ensemblet er knyttet til Uranienborg kirke i Oslo. Koret har omkring 20-24 sangere, SATB, fire-seks på hver stemmegruppe.

Sangerne som fyller kriteriene for opptak etter prøvesang, får en prøvetid i koret på 2 til 3 måneder, inkludert minst én konsertproduksjon. Prøvetiden er gjensidig.

Sangeren får eventuelt tilbud om fast plass i ensemblet etter prøvetiden. Plassen må til enhver tid “fylles” ved at sangeren oppfyller de krav og innehar den standarden som koret krever, både musikalsk og sosialt. Det er et mål at hver sanger skal kunne synge solistisk og alene i kvartett. Alle fremmøter er obligatoriske.

Pr år har koret normalt:

  • ukentlige prøver à 3 timer (torsdager kl 18.30-21.30). I tillegg må tid til egenøving påregnes
  • 2 helgesamlinger i januar og september (hvorav januar er bortereiseseminar)
  • 6 konsertproduksjoner (3 pr semester)
  • 14 høymesser, 7 pr semester. Hver korsanger synger på ca 2 høymesser i semesteret; 2 i oktett/kvartett og 1 tutti
  • utvidede prøver med til sammen ca 6 – 8 timer i forbindelse med konsertproduksjonene
  • ​jevnlige sangersamtaler alene med dirigenten

Spørsmål? Klikk her for å lære litt mer om koret eller ta kontakt.